Privacy Policy

PRIVACY EN BEHEER & BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Versmarkt De Smedt

Floralaan 32
9120 Beveren-Waas
 

Versmarkt De Smedt gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zoals aangegeven door GDPR-regelgeving.

Contactgegevens worden gebruikt om wat ze zijn:

  • om in contact te komen mocht dat nodig zijn bij het leveren van services of het afhandelen van facturen. Ze worden in geen enkel ander mailingbestand opgenomen.
  • om in contact te komen met wie zich inschrijft op nieuwsbrieven, wie vragen stelt of bestellingen plaatst. Ze worden in geen enkel ander mailingbestand opgenomen dan waarvoor toestemming is gegeven.

Persoonlijke contactgegevens, los van de algemene, nodig voor het afhandelen van facturatie of het leveren van services, kunnen te allen tijde op aanvraag worden verwijderd. Contacteer daarvoor info@versmarkt-desmedt.be.

Versmarkt De Smedt gebruikt Cookies. Dat zijn kleine data- of tekstbestanden met een unieke code die door websites op je computer worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doelen: taalinstellingen aansturen, sessies mogelijk maken en ‘tracking’ waarmee je gedrag op de website gedurende je bezoek en bij volgende bezoeken wordt gevolgd en mogelijks gepersonaliseerd. Het uiteindelijke doel van al die cookies is de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren, een bezoek te vergemakkelijken of te personaliseren.

Cookies worden geplaatst door de website (via de server) en ‘tools’ die de website toelaat. Alleen die cookies kan de website lezen. Geen andere. En het is uitgesloten dat de website toegang heeft tot enige andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Versmarkt De Smedt gebruikt enkel cookies van betrouwbare derde partijen in Europa. Deze website gebruikt de volgende cookies:
Google Analytics, zowat de standaard software die helpt om de voorkeuren van gebruikers te analyseren en de ervaring van de gebruikers te optimaliseren. Voor meer informatie, zie privacy.google.com
Op deze website zit ook een sociale media-deelfunctie zoals Facebook en Twitter. Ook daarbij kunnen cookies worden gebruikt.

Via je browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: browserchecker.nl

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Versmarkt De Smedt bewaart persoonsgegevens enkel op beveiligde servers die inherent verbonden zijn aan de werking van de website of op beveiligde servers van derde partijen die voldoen aan de GDPR-regelgeving.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

    1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website (Verkoper genoemd vanaf hier) en op alle overeenkomsten met de Klant.

Artikel 2. PRIJZEN

    2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
    2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
    2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

Artikel 3. BETALING

    3.1 De Klant kan zijn aankoop betalen in de winkel volgens de gebruikelijke manieren.

Artikel 4. LEVERING EN/OF AFHALING

    4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten.
    4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaarzetten om op te halen.

Artikel 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

    5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

Artikel 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

    6.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. 

Artikel 7. COOKIES

    7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT

    8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Verzenden” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

    9.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Artikel 10. OVERMACHT

    11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de Verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.

Artikel 11. KLACHTEN

    12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de Verkoper. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

Artikel 12. GESCHILLEN

    13.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.